Prawo pracy w przedsiębiorstwie

Pomagamy naszym Klientom w następujących sprawach:

  • rozwiązywanie umów o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia,
  • tworzenie regulaminów wynagrodzeń, regulaminów pracy, regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  • ustalanie odpowiedzialności materialnej pracowników,
  • reprezentowanie przed sądem pracy,
  • sprawy o przywrócenie do pracy,
  • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • sprawy o zapłatę wynagrodzenia, odprawy, ekwiwalent za urlop,
  • sprawy o odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
  • opiniowanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji